Skip to main content

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění slouží primárně ke krytí nákladů souvisejících s lékařským ošetřením, léky, pobytem v nemocnici a dalšími výdaji, které mohou v zahraničí nastat při úrazu nebo akutním onemocněním.

  • pojištění léčebných výloh
  • asistenční služby
  • úrazové pojištění
  • připojištění zavazadel
  • připojištění odpovědnosti za škodu
  • připojištění storna
cestovní pojištění

Sjednání pojištění

Pojištění je možné sjednat buď pro krátkou cestu (v řádu dnů) nebo také jako tzv. roční kartu, pokud klient stráví v zahraničí několik měsíců.

V dnešní době již také některé pojišťovny umožňují pojistit si do zahraničí chronická onemocnění a případné výdaje, které s ním mohou souviset.

Pojištění sjednáte za pár minut a můžete ho také ihned uhradit prostřednictvím pohodlné on-line platby. Na Váš e-mail obdržíte: pojistnou smlouvu, asistenční kartičku, informace o podmínkách uzavření pojistné smlouvy na dálku a všeobecné pojistné podmínky.

Nezapomeňte se před cestou pojistit!