Skip to main content

Zaměstnanecké benefity

01

Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění

Zaměstnavatel může při zavedení tzv. zaměstnaneckých benefitů – příspěvků na soukromé životní pojištění a/nebo doplňkové penzijní spoření – využít daňové úlevy. Daňové úlevy jsou svým způsobem vyjádření „myšlenky státu“, že bychom se neměli spoléhat v oblasti důchodů pouze na stát. Příspěvky na tyto produkty jsou pro zaměstnavatele

 • daňovým nákladem

a na straně zaměstnance jsou

 • osvobozeny od placení daně z příjmu.

Příspěvky dále nevstupují do vyměřovacího základu,

 • neodvádí se z nich tedy důchodové, zdravotní a nemocenské pojištění (jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele).

Příspěvky jsou pro společnost daňovým nákladem v plné výši (pokud jsou příspěvky ukotveny ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě). Osvobození od daně z příjmu a plateb důchodového, zdravotního pojištění a nemocenského pojištění se vztahuje max. na částku 30 000 Kč ročně (od 1.1.2017 max. 50 000 Kč ročně) na jednoho zaměstnance.

02

Skupinové pojištění

Skupinové pojištění může firmám pomoci významně zjednodušit administrativu související zejména s

 • pojištěním odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli,
 • úrazovým a/nebo životním pojištěním a
 • cestovním pojištěním.

Všechny tyto oblasti je možné řešit i individuálními smlouvami, pokud však potřebuje firma pojistit více než 5 zaměstnanců, bývá obvykle výhodnější řešit vše skupinovou smlouvou.

Skupinové pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Typicky k tomuto pojištění přistupují firmy dvěma způsoby.

 1. Firma sjedná skupinovou smlouvu, ve které jsou parametry a cena výhodnější než v individuálním pojištění, nicméně zaměstnanci se k pojištění přihlašují a sami si jej hradí (obvykle srážkou ze mzdy), nebo
 2. pojištění sjednává a celé hradí zaměstnavatel.

Pro naše klienty řešíme toto pojištění oběma způsoby.

Skupinové úrazové a/nebo životní pojištění

Skupinové úrazové a životní pojištění je stále oblíbenějším benefitem, který firmy poskytují svým zaměstnancům. V případě nadnárodních korporací je již takřka standardem.
V rámci tohoto benefitu může být řešeno několik pojištění v libovolných kombinacích.

Skupinové cestovní pojištění

Cestovní pojištění slouží primárně ke krytí nákladů souvisejících s lékařským ošetřením, léky, pobytem v nemocnici a dalšími výdaji, které mohou v zahraničí nastat při úrazu nebo akutním onemocnění.

Kromě toho obvykle cestovní pojištění obsahuje také další pojištění – odpovědnosti, úrazu, zavazadel apod.

V rámci skupinového cestovního pojištění je možné pojišťovat jak krátkodobé výjezdy jednotlivých pracovníků, tak dlouhodobé pobyty v zahraničí. Obvykle (pokud to zaměstnavatel umožní) se dají za výhodnějších podmínek pojistit nejen samotní zaměstnanci na pracovní cesty, ale také např. rodinní příslušníci během rodinných dovolených.

03

Úrazové a nemocenské pojištění klíčových zaměstnanců

Pro koho je určeno?

Pro všechny společnosti, jejichž manažeři a klíčoví zaměstnanci pracují v plném nasazení a jejich delší nepřítomnost by představovala nákladné hledání náhradního řešení

Co je předmětem pojištění?

Zvýšené náklady na straně pojištěného manažera nebo klíčového zaměstnance

Zvýšené náklady na straně zaměstnavatele (hledání náhradního řešení – náhradní zaměstnanec, nákup služeb, executive search…)

Jaká nebezpečí jsou pojištěním kryta?

 • úraz
 • smrt následkem úrazu
 • nemoc
 • hospitalizace manažera nebo klíčového zaměstnance

04

Slevy a zvýhodnění pro zaměstnance

Pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance připravujeme programy u vybraných pojišťoven zajišťující zaměstnancům dané firmy přístup k exkluzivním podmínkám u jejich individuálně sjednávaných smluv, obvykle v těchto oblastech

 • pojištění majetku a odpovědnosti,
 • pojištění vozidel,
 • cestovní pojištění.

Můžeme pro vás připravit i další zvýhodnění, např. u hypotečních bank apod.

05

Investiční poradenství

Investiční poradenství přináší klientům v první řadě jistotu, že realizované investice odpovídají jejich znalostem, zkušenostem a finančním cílům – jde tedy zejména o velkou míru komfortu, kterou může klient „zakusit“ i v tak dynamické oblasti, jakými investice jsou.

Jedná se o službu vhodnou pro každého klienta – pro ty s bohatými zkušenostmi i pro úplné začátečníky v oblasti investování. Klient může očekávat především jednoduché a srozumitelné výstupy, které mu zároveň odpoví na všechny důležité otázky.

06

Finanční cíle

Jedním z nejdůležitějších finančních cílů, který je postav před každého, je příprava dostatečné rezervy na RENTU. První krok při plnění tohoto cíle obvykle nepatří k těm nejjednodušším – zodpovědět si otázku „Jak velkou rezervu budu potřebovat?“ vyžaduje trochu víc, než jen tužku a papír.

řipravili jsme pro Vás software, který s několika málo údaji dokáže spočítat hodnotu tohoto finančního cíle.

Zároveň Vám nastíní cestu, která by pro jeho splnění měla být ta nejkratší. Díky tomu si můžete být jisti, že i když „to všechno dobře dopadne“ a Vy se ve zdraví dožijete okamžiku odchodu na rentu, budete na ni dobře připraveni.

07

Ochrana životní úrovně

Během naší „cesty životem“ se může přihodit spousta událostí, které nám a naší rodině mohou významně zkomplikovat život. Některé z nich máme „v rukou“, některé ovlivnit nedokážeme, ať děláme cokoli. Jedněmi z těch neovlivnitelných jsou úraz a nemoc…

Ovlivnit je nedokážeme, avšak můžeme se dobře připravit, aby neohrozili životní úroveň naší rodiny, pokud již přijdou.

Společnost Senza vita pro Vás připravila software, který Vám dokáže z několika málo údajů spočítat

 • zda vůbec potřebujete nějaké komerční životní nebo úrazové pojištění a pokud ano, tak
 • na jaká rizika a jak vysoké pojistné částky.

Máte zájem o naše služby?