Skip to main content

Zemědělské pojištění

Zemědělské pojištění

Pojistný program zemědělského pojištění kryje škody způsobené na porostech a hospodářských zvířatech.

01

Pojištění hospodářských zvířat

Co je předmětem pojištění?

Skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, koně a také ostatní zvířata, jako např. ryby, exotická zvířata …

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

Uhynutí, utracení, nařízené nebo nucené poražení z důvodu:

 • nákazy
 • jiných hromadných onemocnění
 • přerušení dodávky proudu
 • zasažení zvířete elektrickým proudem
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami
 • přehřátí organismu
 • živelní událost
 • jednotlivé škody
 • katastrofická nebezpečí

Speciální nabídka v pojištění:

 • odcizení zvířete krádeží na pastvinách
 • připojištění rizika salmonelózy

02

Pojištění plodin

Co je předmětem pojištění?

Veškeré plodiny pěstované na orné půdě, trvalé travní porosty, vinice, chmelnice, sady, okrasné rostliny nebo školky, rostliny ve sklenících a fóliovnících.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • krupobití
 • požár
 • vichřice
 • záplava, povodeň
 • sucho
 • sesuv půdy
 • vyzimování
 • jarní mráz
 • požerky slimáků

03

Pojištění lesních porostů

Co je předmětem pojištění?

Veškeré lesní porosty.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • požár
 • vichřice

Jaké jsou typy pojištění?

 • typ pojištění „dřevo“
 • typ pojištění „vytěžení“
 • typ pojištění „zalesnění“

04

Pojištění koní

Co je předmětem pojištění?

Koně sloužící k rekreačnímu, sportovnímu či pracovnímu užití.

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • nákaza
 • živel
 • úraz
 • operace
 • porodní škoda
 • zmetání
 • nemoc
 • otrava
 • plod a hříbě
 • náklady na léčení
 • ztráta schopnosti závodit
 • katastrofická nebezpečí
 • havárie vozidla – zajišťovalo přepravu koně

Máte zájem o naše služby?